ierijon: (Default)
Побачила тут http://ar25.org/article/mova-i-mentalnist-ukrayinsko-rosiyski-porivnyannya.html

Вельми цікаві уривки з дослідження Олексія Братка-Кутинського “Феномен України”, ілюстрацією до яких можуть бути сьогоднішні відносини України та Росії.

Те, що мова і ментальність інтимно пов’язані, загальновідомо. Для характеристики особливостей їх взаємозв’язку в українській мові проаналізуємо глибинний зміст українських слів шляхом порівняння його з глибинним змістом однозначних слів російської мови. Російська мова обрана нами для порівняння виключно з тієї причини, що це єдина мова, яку на Україні знає кожен, отже кожен може критично оцінити наш аналіз і перевірити вірогідність висновків.

Порівнюємо слова, що в сучасних мовах вважаються однозначними, тобто такими, які всі російсько-українські і українсько-російські словники ставлять поряд як відповідні і взаємозамінні. Словники побудовані на встановленні тотожності слів як інформаційних сигналів. Ми ж, беручи ці тотожні за словниками пари, порівняємо їх первісне, глибинне, символічне значення.

Скажемо наперед, що пропоноване порівняння не має на меті звеличити чи принизити якусь із двох мов. Сьогодні, за словниковими запасами, обидві мови безмірно багаті на поняття й слова. Як українська, так і російська мова за останні десятиліття засвоїла або почала широко вживати такі українські слова як селяни (крестьяне), росіяни (русские), хлібороби (землепашцы), держава (государство), дівчата (девушки) і т.д. і т.п.

Ми будемо аналізувати не ці нові запозичені слова, а власні словотвори, що виникли сотні років тому, слова, які й виявляють ментальність, покладену в їх основу. Зрозуміло, що порівнювати всі десятки тисяч слів обох мов тут немає ні можливості, ні потреби. Розглянемо лише центральні поняття про державу, суспільство, родину, освіту, поступ тощо.

Виявлені в попередньому тексті розділу основні світоглядні ідеї української національної ідеології проступають вже при порівнянні найзагальніших термінів: “країна”, “Батьківщина”, “держава”, “громадянство”.

“Країна”, “Край” (к+рай), тобто те, що виділене богом Ра, спрямоване до Раю, до Храму сонця. Рос. відповідник – “страна”, тобто “сторона”, та чи інша; тобто щось пасивне, безякісне.

“Батьківщина” (“Вітчизна”), тобто батьківський край, земля предків. Рос. відповідник – “Родина”, тобто там де народився; безвідносно до батьківського краю. Звідси й вираз: “моя новая Родина”. Для українця “нової батьківщини” не існує, бо земля предків лише одна. Неможливі для українця й сьогоднішні висловлювання деяких російських великодержавників – “Наша Родина везде, где живут русские”.

Український менталітет теж знає слово “родина”, але воно значно вужче, ніж “батьківщина”, це, по суті, лише рідня. Так само й російська мова знає слово “Отчизна” (“Отечество”), але тут воно вживається лише поетами, вченими й політиками для високого стилю. Це й зрозуміло, бо його ментальне коріння не властиве імперській ідеології, слово є явною калькою з української, як і слово “отец”. Про це свідчить відсутність етимологічного кореня у слова “отец” і наявність такого кореня у слова “вітець”.

“Держава” – суспільна організація, яка “держить”, “утримує разом” певну громаду людей. Рос. відповідник – “государство”, тобто суспільна організація, яка складається з государя (або самодержавця) і його підданих.

“Громадянство” – належність до “громади” (вільної, самокерованої суспільної організації з виборним керівництвом). Рос. відповідник – “гражданство” – належність до привілейованого (“служилого”) прошарку підданих “государя”, а саме до населення “гражд” (укріплених пунктів). Населення поза граждами (як правило, це упокорені народи й народності – “инородцы”), очевидно, не мало й тих куцих прав, які мали “граждане”.

Зрозуміло, що при такому різному ставленні до суспільної формації у порівнюваних менталітетів не може бути однакового ставлення й до клітинки держави – “подружжя”, або у рос. варіанті “супружество”. За двомовними словниками ці поняття вважаються рівнозначними, однак символізують зовсім різне коріння у мисленні. На Україні дівчата й хлопці зустрічались і знайомились між собою з молодого віку. До шлюбу, у переважній більшості, ставали ті з них, між якими виникала взаємна приязнь, кохання, дружба. В давній Росії зустрічі молоді до шлюбу вважалися аморальними, про парування молодих, як правило, домовлялись батьки [1], а молодих, так би мовити, спрягали докупи, вони були не “подружжям”, а спряженою парою, “супругами”. Як бачимо, у цих словах з однаковими (на сьогодні) інформаційними сигналами стоять зовсім різні символи. Те ж бачимо й у порівнянні слів “шлюб” і “брак”. Слово “шлюб”, тобто “злюб”, символізує поняття взаємного кохання, на що немає й натяку у слові “брак”. Тут найбільше шанується не любов, ніжність (“Москва слезам не верит”),а сила – “брать” і “спрягать”. Ця відмінність в ментальностях чітко виявляється й у таких поняттях, як праця, навчання, співробітництво, тощо. Так слово “праця”, пов’язане в українській ментальності з прагненням до розумової діяльності (“п+раціо”), з прагненням до світлого начала (“Ра”), а в російській мові це поняття пов’язане лише з труднощами – “труд”.

Якщо праця – для рос. менталітету – це труднощі, небажане, то бажаним, тим що робиться “охоче”, є полювання – “охота”. Укр. поняття “мисливець” (той, чия робота пов’язана з мисленням) має відповідником “того, хто захотів” – “охотника”. Тоді, як російська ментальність в центр інтересу поставила полювання, то українська – хліборобство.

Хліборобська праця на Україні – найбільш шанована. Вона прирівняна тут до молитви. Слово “орати” первісно означало не стільки розворошувати землю для сівби, скільки “священнодійствувати”. Слово походить з ритуалу хліборобського культу Бога Ора (іпостасі того ж світлого начала “Ра”). Рос. відповідник – “пахать” (розпанахувати, розпахувати) аж ніяк не пов’язаний із священнодійством [2]. Творцям поняття “пахать” хліборобський культ був чужим, про що свідчить вживання слова “орать” у значенні “кричати”, “галасувати”, слова “орава” в значенні галасливої юрби. Це наводить на думку, що давній арійський (орійський) обряд оранки, пов’язаний з проголошенням молитви, був не тільки чужим, але й незрозумілим для угро-фінських предків росіян, якщо вони сприймали його лише як невпорядкований крик і галас.

Зауважимо, що культ сонячного бога Ора шанувався усіма арійськими племенами і народами, про що свідчать його сліди у мовах арійської групи. Так у грецькій мові “ора” означає “урожай”, у латинській – “прорікати” (звідки слова “оракул”, “оратор”); “ораре” в латині означає “молитись”; в англійській мові “ар” має значення золотого (сонячного) кольору і разом з тим “того, що було раніше”, слово “оракул” – “пророцтво”, “найсвятіше”, “непорушна істина” і т.д. і т.п.

ierijon: (Default)
Есть такая восточная поговорка: «Из кувшина в чашку можно налить только то, что в нем было." То есть если там вода, а тебе хочется чтобы лилось вино, одного желания будет мало. Так и с людьми: ты напрасно порой ждешь от человека каких-то поступков, а он просто наполнен не тем содержимым, чтобы оправдать твои ожидания.
ierijon: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] v_shabunina в Это сказал Мюллер
Оригинал взят у [livejournal.com profile] beibul в Это сказал Мюллер
Оригинал взят у [livejournal.com profile] transcedentarij в Это сказал Мюллер

bron_002

          "К Советскому Союзу у меня отношение однозначное, и ностальгии я ничьей не понимаю. «Два чувства дивно близки нам»: голод и страх. Вот их я и помню, они меня всю жизнь сопровождали, хотя, конечно, ослабели потом… Ничем, кроме дикого страха, эта власть не держалась, я это про нее понимал и не скрывал особо – они, видимо, сами всё про себя понимали в последние годы, так что многое мне сходило с рук.

            Когда снимали «Мгновения», был на фильме консультант от органов. Он тихо сидел, не вмешивался, только однажды Лиознова меня подзывает и говорит: они бы хотели, чтобы Мюллер в картине пытал какого-нибудь генерала, а то уж больно выходит интеллектуал… Я подошел к консультанту и спрашиваю: какого генерала мне пытать? Если немецкого – ладно, а если советского – у вас это всегда лучше получалось.

      Войну выиграли пространством, которое в самом деле поглотит любого захватчика, нечеловеческими жертвами, которых могло быть меньше, – вы же не станете, думаю, называть Жукова великим военачальником и поддерживать его нынешний культ? Войну выиграли потому, что самонадеянным безумцем был Гитлер, надеявшийся завершить блицкриг до холодов. А еще потому, что любой провозглашающий лозунг «Бей жидов» обязательно проигрывает. Это сказал мне один старый еврей в сорок втором году, когда исход войны был далеко не очевиден. Если бы Гитлер пошел против коммунистов, но не против евреев, – поддержка его, в том числе всемирная, могла быть больше в разы. Я тогда не поверил: «Неужели евреи поддержали бы Гитлера?» «Поддерживают же они Сталина», – сказал старый еврей и был прав, вероятно. Скажу о национализме, который я ненавижу. Посмотрите, как третируют гастарбайтеров. А сколько тысяч эвакуированных приняла Средняя Азия, последней лепешкой делились, словом никто не попрекнул?! В Сибири, на Урале — и то дразнили «выковырянными», а в Казахстане, Узбекистане — никогда. Почему сегодня не вспомнить это? Вообще, мне кажется, это сознательная линия - на торжество идиотизма, а точней – на повальную депрофессионализацию, потому что в своем профессиональном качестве я телевидению в последние годы ни разу не понадобился. Один раз меня позвали спеть песенку в «Нашу гавань», и я при всем почтении к Успенскому не пошел, потому что занимаюсь не пением; в другой раз мною заинтересовался Малахов, но этот интерес не взаимен. В собственном качестве мы никому не нужны: в любом, но – только в чужом! Я смотрю «Культуру», все больше напоминающую резервацию, а в национальной политике, направленной на создание стада, участвовать не хочу."

Л.С.Броневой

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

ierijon: (Default)
Самые страшные люди для власти - те, у кого есть свое мнение и здравое понятие о чести и достоинстве.
ierijon: (Default)
Сегодня прочитала у Андрея Лапина: "Что же такое двойственность? Если вы раздвоены, у вас есть две возможности: поступить согласно внутреннему ощущению или сделать "как надо".

"Две" - "di", "возможность" - "able", по латыни "две возможности" звучит так: "di able". "Di able" - это "diable", дьявол. Это не существо с двумя рогами, это состояние противоречивой раздвоенности, неестественности, сомнений в своих действиях, страхов. Два рога - это символ раздвоения.

Заметьте, рога исходят из головы, голова с её мыслями - это источник раздваивающей силы. Двойственность создаёт внутренний ад."ierijon: (Default)
Мои свёкры живут на земле. И я часто слышу от свекрови, что теперь урожаи не те, потому что и земля не та, и погода не та. В этом году я сбилась со счета, сколько раз свекровь травила колорадских жуков, спасая картошку.

Но сегодня со мной поделились удивительной ссылкой. Оказывается, есть люди, которые умеют огородничать без плуга, более того, даже без лопаты! И без удобрения навозом, и, о чудо, без сорняков!!! Я под таким впечатлением!

"Историческое село Шушенское — берег Енисея. Почвы — бедные супеси, летом бывает выше +35°, зимой до −45°, снега мало. Каждый второй год — жестокие засухи. На пахотных полях выгорает хлеб, картошка не родит — её многие и не копают. И в это время Замяткин стабильно и без особых усилий собирает пятикратные урожаи.
Участок Замяткина не знает лопаты уже около двадцати лет. По его словам, за десять лет плодородный слой углубился до 30-40 см. Почва стала такой рыхлой, что колышки для томатов не надо вбивать — легко втыкаются. Урожай картофеля приблизился к двум тоннам с сотки. Капуста — по пуду кочаны — до 1800 кг с сотки. Урожаи капусты, моркови — втрое-впятеро выше средних, обильно плодят ягодники. Ни навоза, ни тем паче компоста Замяткин не использует. Из удобрений — только золу. Сейчас в его грядках, по его выражению, истинный плодородный агрозём. Это значит, предельный урожай гарантирован в любой год..."

http://vashe-plodorodie.ru/agriculture/kurdyumov-pro-umnyi-ogorod-zamyatkina#post_title

http://vashe-plodorodie.ru/agriculture/odin-den-s-masterom-telepov-v-gostyakh-u-zamyatkina#post_title

ierijon: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] pelenka_by в ПОДВЯЗЫВАНИЕ ЖИВОТА
Я давно собиралась это сделать, но сейчас просто пока выложила фотки, сделанные за 5 минут. Срочно нужно было человеку показать :) Потом сделаю лучше.

Почему нужно подвязывать живот?

Первое: к фиксационному аппарату внутренних органов относится, в числе прочего, внутрибрюшное давление. После родов оно понижается, и органы смещаются.
Кроме того, снижается тонус мышц тазового дна. Восстанавливается он примерно на 14 сутки.

Подвязывание решает эти проблемы. Это - профилактика и облегчение состояния при геморрое, при опущении органов, запорах, плохо сокращающейся матке, расхождении прямых мышц живота и т.д.

Кроме того, живот не отвисает, подтягивается, улучшается внешний вид и состояние мышц.

Каждый раз, когда я прихожу на пеленание, я вижу по животу, подвязывалась женщина или нет :)

Делать это нужно сразу после родов, как только начинаете вставать. Примерно 2 недели, иногда дольше. Критерий, когда можно снимать перевязь, - это когда и с ней, и без нее вы чувствуете себя одинаково.

Что нужно?

Нужна ткань - лен или хлопок, довольно плотная. Для первого раза, чтобы просто почувствовать, как правильно, - очень подходит слинг-шарф. Дальше можно использовать его или ткань примерно 3 метра длиной и 50 см шириной.

Подвязываются всегда лежа. На фото девушка стоит, но это исключительно потому, что так лучше видно. Но на самом деле должно быть лежа.

Итак, лежа на спине, кладем ткань на талию.Перекрещиваем ее за спиной.Выводим концы снова вперед.У нас получается два слоя. Первый - широкая и расправленная ткань. Она будет служить карманом, куда "сложим" живот. Второй слой будет служить поддержкой, чтобы живот не опускался вниз.Завязываем узел. Лучше сбоку, чтобы узел был не на матке.
На этой фотографии рука указывает на то, что слоя - два. И они разные. Широкий и узкий.
Должно быть комфортно, нельзя затягивать слишком туго, потому что когда вы встанете, ткань станет еще туже.После этого, все еще лежа, запускаем руки под ткань, глубоко в живот. И - весь живот "выкладываем" наверх, в карман, над вторым слоем, который служит фиксатором. Не бойтесь засунуть руки как можно глубже :), часто "родивший" живот - это бездонный мешок :).Вот, вытягиваем живот наверх. На Маше не видно, потому что это молодая девушка, просто она мне подвернулась под руку в качестве модели. То есть "выкладывать" ей нечего :).Маша старательно надувает живот, чтобы было видно хоть что-то :). В итоге все это выглядит так.И вот так.Если бы это была настоящая модель, то живот спокойно лежал бы в кармане, а иногда даже и над ним.

Теперь про ощущения, про критерии того, что живот подвязан правильно.

Ощущение должно быть вот какое. Представьте, что к вам сзади подходит человек, обнимает под животом и чуть поднимает его вверх. Это очень комфортно. Приятно. Не жмет. Вам становится легко стоять - то есть ровно держать спину - и легко дышать. Вот это основное.

Важно не перетянуть!

Очень смешно было, когда я на курсах показывала эту штуку, а потом девочки в роддоме подвязывались, а медсестры, глядя на них, шли подвязывать всех остальных :) :)

ВАЖНО!
Добавляю: про бандаж.
Это НЕ ТО ЖЕ САМОЕ! Бандаж, так или иначе, действует по принципу утягивания. И получается, что, поскольку тазовое дно слабое, органы, когда их стягивает бандаж, еще больше опускаются вниз, в "дырку", "образованную" слабыми мышцами. Вот. И это, как вы понимаете, имеет очень и очень неприятные последствия. Удивляюсь, кто только его придумал.

post

May. 23rd, 2013 07:10 pm
ierijon: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] lion_son в post
Когда жена Джорджа Карлина умерла, Карлин, известный острослов и сатирик 70-80-ых годов, написал эту невероятно выразительную статью, уместную и сегодня.

«Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды.

Тратим больше, но имеем меньше, покупаем больше, но радуемся меньше.
Имеем большие дома, но меньшие семьи, лучшие удобства, но меньше времени.
Имеем лучшее образование, но меньше разума, лучшие знания, но хуже оцениваем ситуацию, имеем больше экспертов, но и больше проблем, лучшую медицину, но хуже здоровье.


Read more... )

ierijon: (Default)
В предыдущем посте я похвалила Шевченковский соцстрах. Оказывается, история имеет продолжение. 
Сегодня из моего офиса мне сообщили что им позвонила некая ревизор из Шевченковского соцстраха с интересным предложением  мое предприятие оплачивает вышеозначенной организации канцтовары на сумму, на минутку, в 800 гривень, и тогда "девочки не будут иметь проблем с оформлением материальной помощи".
Видимо, речь идет о будущих моих материальных хлопотах: выплате за рождение детей, где сумма немалая, и ежемесячной госпомощи на период декрета, где сумма смешная до смешного. Да и декретные еще не перечислили, чо там. 

Я снова в шоке.    
ierijon: (Default)
Сегодня случайно наткнулась на изречение

"Тяжело быть добрым.
Постоянно злишься на тех, кто не добрый."

А ведь мы даже не представляем себе насколько это не шутка... 

ierijon: (Default)
Я бы повесила эти фотографии в каждой школе. В каждом кабинете. И не думала бы, что дети не поймут. Они намного быстрее взрослых умеют не только понять, но и примерить на себя.
 
фрейд (1)

управлениеe (1)
умн мудр (1)

Read more... )ierijon: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] the_fencer в Seafood guide: как правильно выбрать и приготовить рыбу.
фотография 3

Здравствуйте дорогие зайчики и зайчихи!

Лето, море, отпуск и сопровождающий всё это грязный разнузданный секс существенно влияют на ведение журнала. Иногда даже думаешь: а нах оно мне вообще нужно?.. А потом взыгрывает совесть: пропадёте ведь без меня!.. Посидишь, подумаешь и... продолжаешь сеять разумное, доброе, вечное.

Если вы по какой-то причине не на морях (или что ещё лучше - не во Вьетнаме как Марина, которой я завидую до зубовного скрежета) то следующий пост для вас.
всего две фотографии )ierijon: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] dasha8 в Пангасиус, царь-рыба, курица рыба - страх и ужас.

Мы приходим на рынок и нам предлагают рыбу, которой в природе не существует - морской заяц, морская курица, морской царь... На самом деле это самые дешевые сорта рыб по завышеным ценам. В элитном ресторане вам могут подать тухлую рыбу...


ierijon: (Default)
Дюже пользительную статью надыбала. Источник - http://dobroweb.ru/secrets/914.  Букв там немало, но еще есть картинки, так что не заскучаете.  Стоит почитать, ей-бо. Особенно мужу моему, который ворчит, что, не любит мокрые (читайте МЫТЫЕ) сухофрукты. Ишь, привык у мамы с печки таскать домашние вкусняшки, думает, все так сушат, как мама.    

Чуток цитаты вступления ради: «Существует два нормальных и один плохой способ сушки фруктов». Для выбора хороших, не обработанных «вредной химией» сухофруктов руководствуйтесь древним мудрым правилом «Не все то золото, что блестит!»

Обязательно посмотрите красочные иллюстрации в конце статьи. Итак, существует два нормальных и один плохой способ сушки фруктов: 1. на солнце (допустимый способ – фрукты сохнут быстро, но получаются твердыми), 2. в тени (лучший способ), 3. сушка с температурной или химической обработкой (самый плохой способ). К сожалению, в наших магазинах (да и на рынках частично) широко продаются химически обработанные сухофрукты (подробнее объясняется ниже)...."

И так далее по ссылке...   


ierijon: (Default)
Сегодня вечером вдруг вспомнилось из детства. 
Вы помните, что такое диафильмы. 
Совершенно волшебное явление в жизни советского ребенка. Главное - уговорить маму растянуть простыню. 
Когда я научилась читать, моей младшей сестре был годик, и я стала для нее главной сказочницей на земле. Мы сооружали помост для фильмоскопа из книжек, тщательно выверяли нужную резкость, потом выбирали диафильмы. Среди наших фаворитов был многосерийный диафильм "Пеппи Длинный Чулок". Мы сами управляли процессом, могли вернуться к понравившемуся кадру, могли перечитывать два раза, смаковать каждую фразу. А еще раньше, до рождения сестры, волшебство для меня творила мама, она читала, и говорила, когда можно крутить дальше.
И вот оказывается, этот вид общения с прекрасным еще не исчез, родители малышей покупают фильмоскопы и разыскивают диафильмы на Птичке и в интернете.
Вот статья на эту тему: http://nashkiev.ua/zhurnal/horoshie-veschi/billi-zaryazhay-gde-kupit-diafilmy-i-filmoskop.html

Буду у родителей - спрошу, что стало с нашим диапроектором, прямо ручки зачесались подержать его в руках. 


ierijon: (Default)

Мой шеф обладает завидным чувством юмора. Среди адвокатов Европы еще поискать человека с таким же количеством заслуг и титулов в сфере юриспруденции, он даже успел побыть на должности Президента Адвокатуры Европы.  Но при этом любимый его анекдот звучит так: «Что может быть лучше, чем сто утопленных адвокатов? Сто один утопленный адвокат!»

Вчера говорит: мне тут коллега звонил, он в восторге от перспектив ЕВРО 2012 в Украине.

Просвещаться дальше... )

ierijon: (Default)
Очень познавательно и откровенно. 

Оригинал взят у [livejournal.com profile] the_fencer в Seafood guide: пангасиус.
panga

Здравствуйте мои дорогие правдивые друзья! С сегодняшнего дня я (как и обещал) начинаю делиться с вами информацией о рыбе и морепродуктах. И поскольку в комментариях меня просили начать с пангасиуса - начинаю именно с него.

Грубо всю импортную рыбу можно разделить на две категории: дикую (хек, хоки, кингклип, минтай и т.д.) и искусственно выращенную (сёмга, морская форель (та которая Oncorhynchus mykiss), тилапия, тайваньский сом и т.д.). Пангасиус относится ко второй группе и, вероятно, является самой массовой искусственно производимой рыбой. На исходной фотографии как раз он и есть (похож на какую-то речную свинью - не морда а свинячий пятак).

Пангасиус (это тоже важно) является пресноводной рыбой и производится главным образом во Вьетнаме. Все без исключения производства (всех без исключения компаний-монстров) находятся в дельте реки Меконг.

Около двадцати лет назад во Вьетнаме началось фермерское производство пангасиуса, правда ориентировалось оно на внутренний рынок (что не удивительно при более чем восьмидесяти миллионах населения). Одиннадцать лет назад пангасиус стали экспортировать, что весьма благотворно сказалось на всей индустрии: за эти годы во Вьетнаме возникли компании сосредоточившие в своих руках полный цикл производства (от малька до конечного продукта) и насчитывающие до двадцати тысяч работников в сезон.

Как же всё это происходит? )


Profile

ierijon: (Default)
ierijon

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
1819 2021222324
25262728293031

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 06:58 am
Powered by Dreamwidth Studios