ierijon: (Default)
[personal profile] ierijon
На цьому тижні мої мурзики почали малювати. Вірніше, я нарешті, в рік і десять, дозріла дати їм акварельні фарби. Ото садовиш дитину в стілець для годування, кладеш папір, акварель, в мисочку трошки водички. Тільки трошки! І йдеш собі дивитися кіно.

Посміялися. Нікуди ти не йдеш. Вкладаєш в ручку пензлик. Одному, другій. Показуєш, як намочити пензлик, розмочити пензликом фарбу і малювати. Але це зайве, все одно візьмуть так, як хочуть. Покрутять в руках палітру, спробують на зуб. І воду розіллють. Тому ганчірочка напоготові. Другий підхід. Те саме, але пальцем. Це цікавіше. Починають шкрябати всі фарби, і мокрі, і сухі. Той самий "опыт сын ошибок трудных". Але починається саме цікаве. Мару намагається малювати пензликом. А Ромка вподобав малювати пальцем. Винограду пучкою цілу китицю натикав. Задоволений, дивиться і констатує "Мааааня" (в нього всі фрукти маня). А потім мама показала, що можна намазати фарбою долоньку і зробити принт.
І так це Марусі сподобалось, що мамі тепер одна робота - намазувати Марусі долоньку.

А потім у вхідних дверях скриплять ключі, щасливий вереск "Паааапаааааа!", і мурзики наввипередки біжать в коридор хвалитися своїми ще мокрими шедеврами.

А колись буде так: "Дітки, йдіть помалюйте, а я відпочину". Це в мене такі ілюзії і фантазії. Хе-хе.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ierijon: (Default)
ierijon

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
1819 2021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 06:54 am
Powered by Dreamwidth Studios